Ormekure og indvoldsparasitter

Ormekure og indvoldsparasitter

Indvoldsparasitter

Indvoldsparasitter er ofte et problem på permanente græsfolde. Derfor anbefales det at få undersøgt gødingsprøver og behandlet inficerede heste. Dette gøres typisk inden hestene slippes på sommergræs, eller ved indikation. Ægudskillelsen for de fleste parasitter stiger i løbet af forsommeren og kan vise et billede af smittepresset fra overvintrende larver. Det er derfor en god ide at få taget gødningsundersøgelser fra din hestebesætning i perioden maj-juli afhængigt af vejret. Dette er især vigtigt på de folde hvor der går hopper med føl eller ungheste.

Der skal tages gødningsprøve af alle heste, idet det sagtens kan forekomme, at enkelte heste har mange orm samtidig med at andre heste på samme fold ikke har ret mange. det er et spørgsmål om immunitet (modstandskraft).
Føl og ungheste har typisk meget lavere immunitet end voksne heste.

Det kan også anbefales at tage gødningsprøver i perioden august - oktober (inden indbinding). Om vinteren tages gødningsprøver kun på indikation.

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®