Hugormebid

Hugormebid

I klinikkerne i Ringkøbing og Tim ser vi i sommerhalvåret ofte hunde og katte, der er blevet bidt af en hugorm.

Hugorme lever i hede-, mose- og klitområder, i nåleskove og tørre løvskove. Her i området findes de bl.a. i Husby, Vedersø, Houvig, Søndervig, Klegod, Lyngvig, Hvide Sande, Årgab og Bjerregård.

Derfor bliver hunde og katte oftest bidt i klit- og hedeområderne her i området, samt ved stranden.

Med deres camouflagefarve kan hugormene være svære at opdage. De er hurtige, og bevæger sig gerne væk, før man ser dem. De bliver typisk 60-80 cm lange. De er grå eller brune med et mørkt eller sort zigzagbånd ned langs ryggen. Men der findes også ensfarvede rustbrune og sorte hugorme.

Adfærd
Hugorme er sky og sædvanligvis ikke særlig aggressive. De skal føle sig truet, før de bider. Så undgå at træde på eller tage fat i hugorme. Larm ved at trampe i jorden/vegetationen, så de kan høre, at noget stort nærmer sig. Brug eventuelt en kæp til at rode op i vegetationen foran jer, så de flygter.

Biddet
Hugorme hugger typisk i en afstand af 3-6 cm, og kan sjældent nå deres offer på afstande over 20 cm.

Mennesker/ dyr reagerer forskelligt på hugormebid. Nogen får slet ikke symptomer, mens andre får alvorlige forgiftninger og bliver meget syge. Disse variationer skyldes mængden af indsprøjtet gift, personens/dyrets alder, kropsvægt, bidstedet og graden af fysisk aktivitet efter biddet samt evt. overfølsomhed. Børn/ hvalpe, gravide/ drægtige og hjertepatienter udgør en særlig risikogruppe, hvor giften kan give problemer.

Førstehjælp til mennesker
Personen, som er bidt, skal holdes i ro! Hæv den bidte legemsdel og lad bidestedet i fred. Transporter derefter personen på den skånsomste måde til nærmeste skadestue.

Førstehjælp til hunde
Behandl hunden/katten meget roligt, og hold den angrebne legemsdel i absolut ro. Bær eller kør hunden/katten til dyrlægen.

Bemærk: Hugorme er fredede dyr i Danmark, og må ikke slås ihjel.

(Kilde: Skov og Naturstyrelsen j.nr. SNS-401-00626)

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®